English

Oogst 2016


Gele en rode zaaiuien


60% grof, af land of droog uit de schuur.
Op afspraak te bekijken. Info en verkoopprijs in overleg.


Fa. Polstra, Oudebildtzijl (Frl)


info@uientekoop.nlUienladen